2 Contoh Pidato Bahasa Jawa

3 min read

Pidato bahasa Jawa adalah salah satu jenis pidato yang cukup sering disampaikan dalam beberapa acara tertentu. Biasanya, acara-acara yang menggunakan pidato Bahasa Jawa adalah acara dengan nuansa budaya yang cukup kental. Sebagai orang Jawa, tentu mengetahui seluk beluk tentang pidato dalam bahasa Jawa adalah hal yang sangat penting. 

Untuk menemukan anak muda yang memahami Bahasa Jawa dengan baik dan benar sangat sulit rasanya. Bagi semua pihak, tentu, ini adalah suatu keprihatinan. Dan dengan memahami bahasa Jawa yang baik dan benar tentu Anda bisa membuat pidato dalam bahasa Jawa dengan tepat.

Sesorah/Pidato Bahasa Jawa

‘Sesorah’ merupakan istilah digunakan untuk menyebut pidato dalam kebudayaan Jawa. Sesorah mempunyai arti menyampaikan pendapat atau ide atau gagasan di depan khalayak ramai dengan tujuan tertentu.

Karena memang sesorah itu merupakan nama lain dari pidato, maka sesorah juga mempunyai aturan yang sama persis dengan pidato. Hanya saja, sesorah menggunakan bahasa Jawa sedangkan pidato menggunakan bahasa Indonesia. Sesorah ini sering digunakan dalam mengisi acara. Sehingga keberadaannya cukup penting. 

Contoh Sesorah/Pidato dalam Bahasa Jawa

1. Sesorah tentang hari batik nasional

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dumating Bapak Kepolo Sekolah, Bapak/Ibu Guru, saha staf karyawan ingkang leres agung kulo hormati. Adhik kelas ingkang kula tresnani, kakak kelas ingkang kula tresnani, tuwin rencang-rencang ingkang ugo kula tresnani. 

Monggo sami-sami kito matur puji syukur ingkang sanget dumateng ngarsanipun Pengeran ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kula panjenengan sedaya taksih pinaringan rahmat sahingga ing wekdal menika kula panjenengan saged makempal kanthi sehat wal afiat. Ing dinten menika tepat kalian tanggal 2 Oktober 2018, kula badhe ngaturaken sesorah kangge mengeti Dinten Batik Nasional. 

Kepoin Yuk!  Cara Download Video di Facebook (Gampang!)


Poro rawuh ingkang kulo hormati,

Salah satunggaling produk kerajinan tekstil ingkang kalebet kina inggih punika batik. Kawit 2000 taun rumiyin batik sampun wonten. Batik asalipun saking tembung ambatik kapendhet saking tembung “amba” ingkang nggadahi artos nyamping utawi wiyar ugi “titik” utawi “matik” ingkang nggadahi artos andamel titik-titik.  

Kanthi kathah upakara anggene andamel batik saged dipuntumindakake, inggih menika diprint, ditulis, dicap, lan sapanunggalanipun. Saking menika daerah penghasilipun batik gadhah menika jenis utawi corak, misal saking Pekalongan wonten Motif Tujuh Rupa, saking Solo wonten Batik Sogan, saking Cirebon wonten Mega Mendung, lan sapanunggalanipun. 

Kathahipun jinis utawi motif batik saking daerah-daerah nggadhahi artos utawi filosofi kiyambek-kiyambek. Niki menapa salah satunggaling alesan  batik taksih eksis sapriki. Kula panjenengan sedaya kedah saged ngreksa ugi nglestantunaken batik, amargi batik minangka warisan asli saking Indonesia. 

Ampun ngantos nagara liya ngeklaim batik kebanggaan kula panjenengan sedaya. Supados batik tetep eksis lan mboten ical kaliyan jaman , mangga kula panjenengan sedaya sesarengan nlestantunaken batik.


Bapak/Ibu ingkang estu kulo hormati,


Wasana cekap semanten atur kula, kula nyuwun agunging pengampunten menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

2. Pidato/sesorah tentang pendidikan

Pendidikan sangat mudah untuk dijangkau di wilayah perkotaan, namun tidak untuk wilayah pedesaan. Puluhan kilometer melewati lembah sungai adalah medan yang harus dilalui anak-anak untuk sampai di sekolahan. Untuk menuju Indonesia lebih baik lagi, mari galakan pendidikan di Indonesia. Di bawah ini adalah teks sesorah tentang pendidikan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Poro Bapak poro Ibu ingkang dipun rohmati Allah

Monggo ing waktu niki kito sareng-sareng samiho muji syukur dateng Allah SWT. dene menopo wonten ing saat sa’meniko Allah sampun paring pinten-pinten rohmat, welas asih lan keni’matan dumateng kilo lan panjenengan sedoyo, sehinggo kula lan panjenengan sami saget keroyo-royo, bagi waktu ninggalaken griyo,  ninggal bondo lan rojo koyo.

Kepoin Yuk!  Cara Menghilangkan Iklan di Youtube, Mudah!

Sami makempal wonten majlis puniko, boten ateges prawan golek joko, utawi dudho golek rondho,  tapi leres-leres pados ilmu agomo, ilmu sing keno kanggo sangu dating griyone moro tuwo, soho ilmu sing keno kanggo sanguine madep dating Alloh kang Moho Kuoso.

Mugo-mugo, panjenengan sedanten samio ngasto ilmu sing manfaah mangke wangsul saking pengajian niki, ugo ilmu sing maslahah, lan barokah ingkang pikantuk ridlo lan hidayah saking ngarsane Gusti Allah. Lan mugo-mugo, sing rejekine rupek diparingono murah, sahinggo uripe tentrem ora kakehan polah, karo tonggo teparone rukun ora tahu congkrah.

Karo keluargane guyup ora ono sing serakah, yen due putro dipun dadosno putra ingkang sholeh lan solehah, putra ingkang tho’at dumateng tiyang sepah, soho manut miturut dating si embah, yen dikon nunggu umah meneng ora gelem ngedoli gabah, akhire kulo panjenengan gesang kanthi wabillahi taubah, soho pinaringanpungkasan ingkang husnul khotimah, Al-Fatihah…

Poro Bapak poro Ibu ingkang dipun rohmati Allah

Panutan kito Nabi agung Muhammad SAW. sampun dawuh:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ . الحديث

Ingkang artosipun,

Tumerap saben-saben tiyang Islam jaler lan estri, pados ilmu puniko wajib hukume.

Ugi wonten salah setunggaling hadist:

طَلَبُ الْعِلْمِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Ingkang sakmeniko anggadahi artos,

Pados ilmu puniko awit tasek wonten bandulan tumeko maring liang lahat utowo mati.

Poro Bapak poro Ibu ingkang dipun rohmati Allah, wontene hadits Nabi sak meniko sampun jelas bilih sedoyo tiyang Islam sak meniko nggadai kewajiban pados ilmu. Sedoyo mawon tiyang Islam mboten pandang waktu la bulu. Dados senajan to tiyangipun sampun sepuh pol-polan penting dereng pejah, tiyang niku tasik nggadahi kewajiban tholabul ‘ilmi utawi nga……….ji.

Kepoin Yuk!  Cara Transfer Pulsa Indosat (Anti Gagal)

Kepentingan ilmu niku diatas segala-galanya. Tegesipun bade damel ngayuh nopo kemawon tiyang puniko kedah mawi ilmu. Umpaminipun njenengan kedah gadah ilmune presiden menawi panjenengan kepengen dados presiden, kedah gadah ilmune petani menawi panjenengan kepengen dados petani sukses, kedah gadah peternakan menawi panjenengan kepengen dados peternak sukses, meniko ngantos sak terusipun. 

Bahkan Allah sampun njamin dalanipun tiyang ingkang bade ngambah ilmu. Niki lo, niki keranten sanget pentingipun ilmu. Tiyang meniko bade dipun gampangaken dalanipun dating swargo. Dawuhipun Kanjeng nabi:

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهٖ طَرِيْقً إِلَى الْجَنَّةِ . (رواه مسلم

Ingkang anggadahi artos,

Mongko Alloh nggampangangaken dalan nuju marang swargo marang sopo-sopo wong kang ngambah dalan tumuju marang golek ilmu.

Poro Bapak poro Ibu ingkang dipun rohmati Gusti Allah

Dados mekaten wau keranten sanget pentingipun ilmu, Alloh paring jaminan dipun gampangaken dalan dating swargo. Nopo mali menawi ingkang gadah ilmu meniko mas – mas ingkang tasek sami joko lan mbak – mbak ingkang tasek sami prawan.

Poro hadirin ingkang kulo hormati, namung semanten ingkang saget kulo aturaken. Nyuwun pangapunten sanget menawi wonten kirang lan langkungipun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Menyampaikan sesorah barangkali menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang karena kosakata bahasa Jawa sangat bervariasi. Ketika kamu diminta menyampaikan pidato bahasa Jawa, kamu perlu memperhatikan objek yang dituju, sehingga pesan pidato dapat tersampaikan dengan baik. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *